SHERIA YA NDOA SEHEMU YA KWANZA KIPENGELE CHA I
Haki za wanandoa zinazoambatana na amri ya talaka
 Mgawanyo wa mali za ndoa /familia
 Matunzo ya mke
 Hifadhi na matunzo ya watoto
 Kizuizi cha kutobugudhiwa
 Kuoa/Kuolewa tena
 Fidia ya uzinzi
 Gharama za kuendesha Shauri la Talaka