Dull006 created a new article
16 w

NONDO ZA JASIRI RUGE MUTAHABA. | ##ruge Mutahaba

NONDO ZA JASIRI RUGE MUTAHABA.

NONDO ZA JASIRI RUGE MUTAHABA.

Makala hii itajikita zaidi katika kuangalia nondo za jasiri Dr. RUGE MUTAHABA.
Mtazamo wake juu ya mafanikio na maendeleo, moyo wa kusaidia na kushika watanzania katika nyanja mbalimbali.
Misimamo na misingi imara katika utendaji wa kazi zake.
Like